HỢP TÁC KINH DOANH - THU NHẬP THỤ ĐỘNG TỪ BẢO HIỂM

CÓ PHẢI BẠN MUỐN

null
 • Gia tăng thu nhập từ thời gian rãnh rỗi, xây dựng thêm nguồn thu  nhập từ bảo hiểm
 • Tham gia hợp tác để mua tiết kiệm cho gia đình và nhân viên, từ thiện cho người nghèo.
 • Bạn muốn phân phối hàng trăm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, khách hàng cần mua là Bạn có, từ những sản phẩm bắt buộc như bảo hiểm xe, cháy nổ, …. hay những sản phẩm mà người bình dân cũng có thể mua được.
 • Bạn muốn phân phối sản phẩm nhanh chóng, thuận tiện, thông qua APP trên điện thoại,  trong 1 phút là có thể bán sản phẩm, KH được bảo vệ ngay.
 • Bạn muốn xây dựng sự nghiệp kinh doanh bảo hiểm, sự nghiệp trọn đời, thừa kếđể lại sự nghiệp cho gia đình.
 • Bạn muốn có nguồn thu nhập thụ động thụ động mãi mãi từ việc giới thiệu hoặc xây dựng đội nhóm kinh doanh.

HỢP TÁC XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP CÙNG BẢO HIỂM TOP

null

Phân phối trên 400 sản phẩm nhân thọ và phi nhân thọ

Sản phẩm phong phú đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Bán bảo hiểm qua APP điện thoại

Bán online, khách hàng được bảo vệ và cấp hợp đồng nhanh trong vòng 1 phút.

Áp dụng công nghệ 4.0, giúp dễ dàng tìm kiếm khách hàng

Đơn giản hóa việc tìm kiếm khách hàng và mời đối tác cùng hợp tác phân phối bằng công nghệ 4.0 và Affiliate.

Thu nhập không giới hạn

Có thu nhập bằng cách tận dụng thời gian rãnh, giúp xây dựng nguồn thu nhập thụ động không giới hạn. 

ĐÀO TẠO

null
ĐƯỢC ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

QUYỀN LỢI

null
 • Gia tăng thu nhập, xây dựng sự nghiệp với số vốn không đồng

  Gia tăng thu nhập bằng thời gian rỗi hoặc xây dựng sự nghiệp với số vốn không đồng, không rủi ro.

 • Xây dựng hệ thống thu nhập thụ động

  Thu nhập thụ động mãi mãi từ hợp tác, giới thiệu hoặc xây dựng đội nhóm.

 • Phát triển đội nhóm hợp tác kinh doanh toàn quốc.

  Phát triển đội nhóm xuyên vùng miền, không giới hạn thị trường. Doanh số nhóm được cộng dồn mãi mãi để lên cấp, không giới hạn thời gian. Không áp lực doanh số hàng tháng. Lên cấp không hạ cấp. Hế thống bằng hoặc vượt cấp vẫn tính doanh số, không tách nhóm.

 • Thừa Kế

  Được thừa kế cho người thân.

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC

null