Lợi ích sản phẩm
 • Mức phí bảo hiểm thấp chỉ từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng/hộ/năm (đối với hộ có số thành viên từ 1 đến 5 người/hộ).
 • Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho hộ gia đình có thành viên bị thương tật thân thể hoặc gặp sự cố do tai nạn gây ra.
Đối tượng bảo hiểm
 • Tất cả các thành viên trong gia đình có cùng một hộ khẩu.
 • Người được bảo hiểm có thể đăng ký bảo hiểm cho các thành viên khác sống cùng với chủ hộ nhưng không có tên trong hộ khẩu, với điều kiện tại thời điểm tham gia bảo hiểm những thành viên này đã đăng ký tạm trú (từ 03 tháng trở lên) theo qui định của Pháp luật và phải kê khai đang ký danh sách khi tham gia bảo hiểm.
Loại trừ đối tượng:
 • Những người đang bị bệnh tâm thần.
 • Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn 50% trở lên.
 • Những người dưới 04 tuổi hoặc trên 70 tuổi.
Phạm vi bảo hiểm
 • Bảo hiểm tai nạn sử dụng điện (Điều kiện Bảo hiểm A)
 • Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại chính hộ tham gia BH;
 • Bảo hiểm tai nạn thông thường (Điều kiện Bảo hiểm B)
 • Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn;
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thì những thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là những thương tật được nêu cụ thể tại Phụ lục 1 của Quy tắc này.
 • Bảo hiểm tai nạn do súc vật tấn công (Điều kiện Bảo hiểm C)
 • Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể do bị súc vật tấn công;
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thì những thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là những thương tật được nêu cụ thể tại Phụ lục 1 của Quy tắc này.
 • Lựa chọn phạm vi bảo hiểm
 • Người được bảo hiểm có quyền chọn tham gia các điều kiện bảo hiểm A hoặc B Mục II của Quy tắc này.
 • Điều kiện bảo hiểm C chỉ được cung cấp khi Người được bảo hiểm đã tham gia một trong hai điều kiện bảo hiểm A hoặc B.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia cả điều kiện bảo hiểm A và B, điều kiện bảo hiểm C sẽ tự động được bổ sung mà không tăng thêm phí
Quyền lợi bảo hiểm
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả tiền bảo hiểm như sau:
 • Trường hợp thương tật tạm thời (áp dụng cho số tiền bảo hiểm từ 40.000.000 đồng trở xuống) hoặc thương tật vĩnh viễn: chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH, ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Trường hợp thương tật tạm thời (áp dụng cho số tiến bảo hiểm trên 40.000.000 đồng): chi trả theo chi phí điều trị thực tế hợp lý nhưng không vượt quá Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH, ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.
 • Trường hợp sau khi Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của tai nạn đó trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả phần chênh lệch giữa Số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.
 • Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế thì Bảo hiểm Viễn Đông chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.
 • Trong mọi trường hợp, tổng số tiền được trả không vượt quá số tiền bảo hiểm thỏa thuận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm
 • Từ 5.000.000 đến 20.000.000 đồng/người/vụ tai nạn.
Phí bảo hiểm
 • Căn cứ theo biểu phí từ 20.000 đến 100.000đ/hộ/năm (đối với hộ có số t thành viên từ 1 đến 5 người/hộ), đối với hộ có số thành viên trên 5 người thì phí mỗi người tăng thêm được tính từ 5.000 đến 20.000/người/năm

Hoặc gọi tổng đài 090 1800 090 để được tư vấn MIỄN PHÍ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của Bảo Hiểm TOP về gói bảo hiểm này.